Zegar Śmierci

W jaki sposób działa Zegar Śmierci?

Wyniki na Zegarze podzielone są na kilka sekcji, każda z tych sekcji jest niezależna, chociaż mogą się ze sobą przeplatać. Symbole śmierci oraz rezonans mogą być związane z datą podaną w linii życia jak również ze szczelinami energetycznymi.

Co oznacza linia życia?

Linia życia reprezentuje ścieżkę energii życiowej, która cechuje każdą istotę ludzką żyjącą na naszej planecie. Po pewnej dacie, właśnie tej podanej przez algorytm, energia ta nie jest już widoczna. Można zakładać, że dokładnie wtedy kończy się czas trwania naszej świadomości na tym świecie.

Algorytm Zegara, choć bardzo złożony, nie jest doskonały. Uwzględnia tylko naturalną ciągłość energii życiowej, nie potrafi przewidzieć przerwania jej przez nieszczęśliwy splot wydarzeń. Innymi słowy: dotyczy tylko naturalnego zejścia z tego świata, nie śmierci spowodowanej tragicznym wypadkiem. W tym drugim pomóc mogą:

Szczeliny energetyczne

Ich odkrycie zawdzięczamy, jak sporą część tajemnic związanych z duszą, kulturze dalekowschodniej. Szczeliny to obszary w strumieniu energii życiowej wykazujące się mniejszą gęstością tj. większą delikatnością. Im bardziej krucha nasza energia życiowa tym łatwiej o jej nieszczęśliwe przerwanie.

Algorytm przewiduje zarówno datę występowania następnej szczeliny jak również jej siłę oddziaływania w skali procentowej. Im wyższa liczba tym bardziej powinniśmy się mieć na baczności. Bez obaw, nasza świadomość najczęściej sama informuje nas o problemie z pasmem energii, najczęstsze symptomy to:

  • silny niepokój, nienaturalny strach przed regularnymi działaniami
  • poczucie zagubienia jakiś przedmiotów, zapomnienia o czymś ważnym
  • przedmioty wypadające z dłoni, wpadanie na rzeczy, zawroty głowy
  • bardzo wyraźne doświadczanie deja vu

Bardzo często pęknięcie energii powiązane jest z Symbolami Śmierci.

Symbole Śmierci

To przekład starożytnego równania przypisującego najpoważniejsze zagrożenia dla każdego człowieka bazując na jego unikalnych cechach oraz układzie planet w momencie narodzin. Trzy symbole ostrzegające przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Najlepiej unikać przedstawionych na nich zdarzeń podczas szczelin energetycznych.

Rezultaty mogą być nieprecyzyjne ze względu na konieczność dostosowanie symboli do czasów kilka tysięcy lat po jego wynalezieniu. Jednak z badań statystycznych wynika, że tłumaczenie kulturowe jest bardzo trafne.

Rezonans Organów

Każdy człowiek rodzi się z pewną aurą energetyczną, która często nie jest rozłożona równomiernie. Tam gdzie energia jest słabsza, tam mogą występować problemy zdrowotne lub nawet konieczność... transplantacji. Im większe zagrożenie tym szybciej postępująca degradacja narządów.

Rezonans jest bardziej związany z naszą energią życiową, niż ze szczelinami energetycznymi (jednak nie wyłącznie). Wskazane przez niego obszary zdrowotne mogą być przyczyną śmierci naturalnej przewidzianej w pierwszej sekcji Zegara.

Zwykle przyjmuje się, że obszary zaznaczone na pomarańczowo mogą sprawiać kłopoty na starość, natomiast te oznaczone czerwonym kolorem znacznie wcześniej. Zachęcamy do systematycznego badania się - wcześnie wykryta choroba może uratować ci życie, albo przynajmniej kupić trochę czasu...

Wędrówka Duszy

Część osób rodzi się z pamięcią poprzedniego życia. Nie jest to dla nich do końca jasne. Wizje innych miejsc czy światów często przelewają na jakiś rodzaj sztuki, najczęściej rysunek. Według zwolenników teorii tachionów jest to dowód na to, że dusza podróżuje po wszechświecie, rozwijając się i szukając istot, które zaspokoją jej głód percepcji.

Pochodzące z Indii przekonanie, że możemy odrodzić w ciele zwierzęcia jest przez tachonistów odrzucane. Uważają oni, że dusza może zająć tylko istotę o tym samym lub wyższym poziomie percepcji intelektualnej. Jednak przyznają, że mimo niezliczonej ilości kierunków podróży mogło zdarzyć się tak, że żyliśmy już na naszej planecie jako istota niższego rzędu.

W podróżach świadomości kluczową rolę odgrywa najbliższa gwiazda. Zarówno przy przyjściu jak i odejściu duszy przelatuje ona strumieniem tachionów przez sam środek naszego słońca w linii prostej zaczynającej bądź kończącej się na naszej planecie.

Nie wiemy wiele o tym procesie, większość informacji to tylko teorie. Wiemy jedynie skąd nadchodzi strumień tachionów w chwili zagnieżdżania duszy w dniu narodzin oraz gdzie podąża, zabierając naszą duszę w chwili opuszczenia ciała...

Interferencja Księżyca

Jest dopełnieniem teorii tachionów. Uważa się, że w tak kluczowej chwili jaką jest osadzanie się duszy położenie księżyca wobec strumienia tachionów ma ogromny wpływ na kształtowanie się naszej osobowości. Większość badaczy jest również zgodna, że położenie w chwili śmierci może być odpowiedzialne za pozostawanie skrawków świadomości na tym świecie.

Jest to tylko próba wyjaśnienia fenomenu korelacji zachodzącej między typem osobowości, a fazą księżyca w chwili narodzin oraz korelacji między datą śmierci, a pośmiertną emanacją energii zmarłego. Badania opierają się na danych statystycznych, a geneza takiego stanu może być zupełnie inna.

Wyzwania Życia

Są spersonalizowaną listą propozycji zrobienia czegoś wyjątkowego zanim odejdziemy z tego świata. Spora część ludzi spędza swoje życie na kanapie przed telewizorem, proponujemy alternatywne zagospodarowanie czasu wypełnione dążeniem do osiągnięcia atrakcyjnego celu.

Do pokonania masz jedno główne wyzwanie i dziesięć mniejszych. Powodzenia!

Plan Emerytalny

To narzędzie służące do obliczania naszej emerytury na podstawie kilku czynników. Warto sprawdzić ile zdołamy oszczędzić sami, ponieważ na zakład ubezpieczeń społecznych czy otwarte fundusze emerytalne raczej nie ma co liczyć...

Wróć do listy postów ›